IV Italian Business Forum

V 23 Februarja se je v Ljubljani odvil Italijanski poslovni forum (IBF), ki so ga skupaj z Inštitutom Jožef Stefan organizirali Italijansko-slovenski forum, Italijansko veleposlaništvo v Sloveniji ter Agencija za gospodarsko promocijo pri italijanskem veleposlaništvu. Letošnja, že četrta izdaja foruma, je bila posvečena podjetništvu, inovacijam in tekmovalnosti. Z uradnim nagovorom je forum odprl nj. eks. Paolo Trichillo, veleposlanik Italije v Sloveniji, ki je poudaril pomen dobrih gospodarskih odnosov med Slovenijo in Italijo, nato pa ponovil, da je namen reform, ki jih izvaja italijanska vlada, spodbuditi gospodarsko rast in podjetništvo ter povečati zaposlenost, in sicer tudi preko okrepljenega sodelovanja med šolstvom in gospodarstvom (npr. Projekti Buona Scuola, Jobs Act), izpostavil pa je tudi potrebo po skupni evropski politiki na tem področju. Slovenska ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Maja Makovec Brenčič, je v svojem nagovoru izpostavila ukrepe slovenske vlade za spodbujanje podjetništva: večja dostopnost institucij in izboljšanje pogojev za delovanje mladih talentov. Nato sta nastopila Riccardo Illy, direktor istoimenske poslovne skupine in Stojan Petrič, bivši dolgoletni direktor skupine Kolektor, ki sta se strinjala, da je pri svojem delu najpomembnejša strast. Riccardo Illy je prevzel odgovornost brez raznih bližnjic in s potrpežljivimi vlaganji v kakovost, zaposlene, dobavitelje in okolje ter tako družinsko podjetje pripeljal do mednarodno uveljavljenega položaja. Stojan Petrič pa je, izpostavljajoč Kolektorjevo izkušnjo, potrdil, da inovativni izdelek in specialistična tehnična znanja še ne naredijo uspešnega podjetnika, temveč je odločujoči faktor ta, da vsi zaposleni verjamejo v to, kar počnejo in so podjetju in njegovim vrednotam predani. V nadaljevanju programa smo slišali različne podjetniške izkušnje, prav tako se je zvrstilo nekaj vprašanj iz občinstva.

Mark Pleško, ustanovitelj podjetja Cosylab, je poudaril pomen kompetenc nad tehnologijo, medtem ko je Paolo Gubitta, profesor Univerze v Padovi, izpostavil dejstvo, da je veliko podjetnikov, preden so s svojo idejo uspeli,  večkrat propadlo, a so kljub temu zmogli dovolj moči in odločenosti, da so ponovno poizkusili in se zoperstavili tudi socialni stigmi, povezani s propadom.

Diego Bravar, direktor skupine TBS in ustanovitelj tržaške Bio Valley, je predstavil svojo podjetniško pot: študentska ideja je navkljub težavam pri pridobivanju sredstev postala vodilna ustanova na področju biomedicine. Po njegovem mnenju je zgoraj omenjeno težavo mogoče odpraviti z vzpostavljanjem regionalnih mrež (Italija, Avstrija, Slovenija), ki ustvarjajo kritično maso za izmenjavo informacij, povezav, kompetenc in investicij v specifičnih sektorjih, kot je na primer bio-medicina, kjer je interes trga konstanten, povprečna letna rast pa 4%. 

Spodaj so predstavitve o govornikih in kliping o Forumu.